czwartek, 8 października 2015

Seminarium lokalne

W poniedziałek miało miejsce ważne dla nas wydarzenie. Wraz z Ogólnopolską Siecią Organizacji Streetworkerskich OSOS zorganizowaliśmy seminarium lokalne o wdzięcznym tytule: 

„Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy międzysektorowej”.

Wiosną br. dziesięć organizacji streetworkerskich z całej Polski wzięło udział w badaniach jakościowych dotyczących współpracy z samorządem. Badacze przeprowadzali także wywiady z przedstawicielami urzędów: miast, ośrodków pomocy społecznej, regionalnych ośrodków polityki społecznej. 

Wyniki tych badań zostały zawarte w publikacji „Jak organizować streetworking w ramach współpracy między sektorowej? Analizy, rekomendacje, dobre praktyki”. Sam konkret, który może pomóc we wzajemnym zrozumieniu specyfiki działalności zarówno organizacji pozarządowych, jak i samorządów.

W budynku Ciszy Syjonu w Miechowicach (do którego niebawem będziemy się przenosić z naszym biurem) spotkali się przedstawiciele z Raciborza, Rybnika, Bytomia i Warszawy (Ci ostatni prezentowali wyniki badań i moderowali dyskusję).

Dlaczego jesteśmy zadowoleni z tego spotkania?

Ponieważ udało nam się zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli sektora pozarządowego i jednostek samorządu terytorialnego.

Ponieważ uczestnicy wykazali się wielką otwartością i byli aktywni w dyskusji dotyczącej rekomendacji i dobrych praktyk, jakie zostały przedstawione w raporcie.

Ponieważ dyskusja doprowadziła do sformułowania kilku wniosków, które mamy nadzieję, wprowadzimy, jako GPU UNO niebawem w życie.

Ponieważ była to pierwsza tego typu impreza z naszym czynnym udziałem, tutaj na Śląsku. Mamy ochotę na więcej! 

Zainteresowanych tematem odsyłam do lektury publikacji, którą można otrzymać za darmo w naszej siedzibie w Miechowicach lub poprzez OSOS.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz