Szkoła Mobilna

Zajęcia animacyjne przy Szkole Mobilnej w Bytomiu w dzielnicach Bobrek i Rozbark od początku kwietnia do końca września.

Szkoła Mobilna to wózek kołowy z rozsuwanymi tablicami z około 350 panelami edukacyjnymi i profilaktycznymi dostosowanymi do różnych grup wiekowych (panele edukacyjne: j. polski, matematyka, geografia, itp. oraz panele dotyczące higieny osobistej, kontaktów seksualnych, profilaktyki alkoholowej czy narkotykowej, różnic kulturowych i religijnych, wyrażania emocji i uczuć itp.). Poszukujemy osób, które chcą włączyć się w aktywną pracę z tym narzędziem edukacyjnym. Grupa Pedagogów Ulicy UNO pracuje metodą streetwork czyli w bezpośrednim środowisku odbiorców działań. Szkoła Mobilna pozwala na zdiagnozowanie terenu, pierwszy kontakt oraz animowanie czasu dzieciom i młodzieży.
Osoby, które podejmą wolontariat u nas będą wykonywać następujące czynności:

  • przygotowanie szkoły mobilnej do zajęć (1h),
  • właściwe zajęcia ze Szkołą Mobilną na podwórkach (2h),
  • ewaluacja zajęć (1h).


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz