czwartek, 1 października 2015

Uwaga! Monitoring.

Zaproszenie do udziału w seminarium

Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS oraz Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Grupa Pedagogów Ulicy UNO zaprasza na seminarium
poświęcone podsumowaniu projektu badawczego
„Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy
międzysektorowej”

Seminarium odbędzie się
5.10.2015 r.
w godzinach 11.30 – 14.30
w Centrum Ewangelickim im.Matki Ewy w Bytomiu-Miechowicach
siedzibie Grupy Pedagogów Ulicy UNO, jednostki lokalnej Centrum Misji i Ewangelizacji
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul.Matki Ewy 1
41-908 Bytom

Konferencja kierowana jest w szczególności do pracowników jednostek samorządu
terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników placówek wsparcia
dziennego i organizatorów lub koordynatorów współpracy samorządu z organizacjami
pozarządowymi, sektora pomocy społecznej oraz wszystkich zainteresowanych
streetworkingiem jako jedną z metod pracy z najbardziej wykluczonymi społecznie osobami.

Program seminarium
1. Informacje o projekcie „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy
międzysektorowej” i działaniach sieci OSOS – wystąpienie przedstawiciela OSOS
2. Przedstawienie wyników badania „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach
współpracy międzysektorowej”
3. Lokalne działania streetworkerskie w systemie wsparcia i pomocy
4. Rola streetworkingu w lokalnej/regionalnej polityce społecznej
5. Dyskusja nad wynikami badania

Prosimy o potwierdzenie udziału w seminarium do dnia 1 października b.r.:
monika.cieslar@cme.org.pl
Projekt „Monitoring realizacji streetworkingu w ramach współpracy
międzysektorowej” realizowany w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz