wtorek, 3 lipca 2012

Halooo Śląsk!!!!

W związku z wolnymi miejscami oraz prośbą wielu osób o zmianę terminów szkolenia, informujemy że, Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Bytomiu-Miechowicach zapraszają do udziału w szkoleniu: „WOLONTARIUSZE DLA BOBRKA”, dofinansowanym przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w nowych terminach.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób, które chciałyby pracować z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szkolenie adresowane jest do osób z Górnego Śląska, które ukończyły 17 rok życia i chcą pracować z dziećmi i młodzieżą z bytomskiej dzielnicy Bobrek. Szczególnie zapraszamy studentów i absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, wychowanie fizyczne, sztuki piękne oraz osoby po 50 roku życia, które mają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Od 2010 roku prowadzone są na Bobrku zajęcia z zakresu pedagogiki ulicy. W ramach swojej pracy organizujemy różne warsztaty, m.in. fotograficzne, kulinarne, sportowe. Pracujemy w małych grupach - w terenie. Poszukujemy wolontariuszy, którzy są gotowi pracować z dziećmi w ich środowisku zamieszkania pod okiem pedagogów ulicy.

Absolwentów szkolenia zaprosimy do odbycia praktyki wolontariackiej w naszej organizacji na warunkach zawartych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Terminy szkolenia:
I moduł: 16-17 lipca 2012
Warsztat dotyczący pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży z dzielnicy Bobrek w Bytomiu.

II moduł: 18 lipca 2012
Warsztat dotyczący pracy środowiskowej z dziećmi przy udziale alternatywnych narzędzi edukacyjnych

III moduł: 19-20 lipca 2012
Warsztat dotyczący pracy w małej grupie, komunikacji międzyludzkiej, rozwiązywania konfliktów w grupie.

IV moduł:  21-22 lipca 2012
Warsztat z zakresu pedagogiki zabawy, pedagogiki cyrku i arteterapii.

V moduł: 23 lipca 2012
Warsztat dotyczący wolontariatu w organizacji pozarządowej.

Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodą warsztatową w Bytomiu-Miechowicach
przy ul. Matki Ewy 1 w godzinach od 9.00 do 17.30.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Udział jest nieodpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie podczas szkolenia.

Do udziału w projekcie prosimy zgłaszać się mailowo do 8 lipca na adres:
monika.cieslar@cme.org.pl
podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, e- mail, telefon kontaktowy oraz list motywacyjny (max 1 strona). O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu zostaną o tym powiadomione telefonicznie 9 lipca.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Misyjna 8, 43-445 Dzięgielów, tel. 693 92 73 73

Jednostka lokalna w Bytomiu:
Grupa Pedagogów Ulicy „UNO”
ul. Matki Ewy 1, 41-908 Bytom, tel. 693 92 73 73

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz