czwartek, 17 lutego 2011

Bobrek oczami dziecka. Warsztaty fotograficzne w dawnej dzielnicy robotniczej.

Projekt warsztatów fotograficznych będzie realizowany na terenie miasta Bytomia ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Bobrek, z której pochodzą dzieci. Tam bowiem chcemy intensywnie pracować nad magią robienia zdjęć, poprzez 8 sesji plenerowych wraz z fotografem, a także indywidualnie. Będziemy używać aparatów na kliszę, jak i cyfrowych. Poznamy także technikę wywoływania zdjęć z kliszy i cyfrowo, odwiedzając odpowiednie zakłady fotograficzne. Planujemy odwiedzić różne miejsca w dzielnicy: starą siłownię kopalnianą, byłą hutę Bobrek, stare kamienice. Będziemy poznawać ich historię a także docierać do archiwalnych fotografii przedstawiających dzielnicę Bobrek w latach jej robotniczej świetności.
Zdobyty materiał zostanie przedstawiony na wystawie fotograficznej dla mieszkańców dzielnicy jak i całego Bytomia, która będzie miała miejsce w dwóch odsłonach: w dzielnicy, gdzie na jednym z podwórek lub hali sportowej zorganizujemy spotkanie z uczestnikami oraz poczęstunkiem, a drugą jako wystawę czasową. W organizację wystaw będą czynnie zaangażowani wolontariusze.
Zależy nam na dobrym wizerunku projektu, dlatego planujemy wydrukować specjalne zaproszenia oraz plakaty informujące o odbywających się wystawach. Wśród zaproszonych gości będą m.in. przedstawiciele władz samorządowych Bytomia, organizacji pozarządowych oraz świata biznesu.
Równolegle do warsztatów chcemy, aby nasi podopieczni mieli możliwość obejrzenia kilku wystaw fotografii na terenie Górnego Śląska. W czasie projektu będziemy korzystali z usług komunikacyjnych KZK GOP.
Dzieci uczestniczące w warsztatach uzyskają podstawową wiedzę z zakresu sztuki fotografii, zapoznają się z historią swojej dzielnicy, nabędą umiejętności wyrażania własnego zdania na tematy dla nich istotne. Ponadto nasi podopieczni będą brali czynny udział w procesie przygotowywania wystawy zdjęć, w związku z tym: nauczą się wywoływania zdjęć w ciemni fotograficznej, wraz z fotografem podejmą decyzję, które zdjęcia znajdą się na wystawie, pomogą w przygotowaniu przestrzeni wystawowej oraz reklamie wystawy w swoim środowisku. Dzięki projektowi dzieci poznają także ofertę ważnych, śląskich ośrodków kultury w tym Bytomskiego Centrum Kultury, która do tej pory była poza ich zasięgiem z uwagi na bariery komunikacyjne i finansowe.
Podczas trwania warsztatów będzie też czas na wspólne posiłki. Działania będą miały miejsce od lutego do maja 2011r.

To jest fragment streszczenia jakie zostało wysłane do Fundacji Wspólna Droga w ramach konkursu. Od marca zaczynamy warsztaty, a luty jest czasem przygotowań. Dlatego m.in. poszukujemy osób, które pożyczą/podarują stare aparaty cyfrowe lub analogowe na warsztaty fotograficzne "Bobrek oczami dziecka... Mamy trzy sztuki i coś kupimy, ale wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby każdy z uczestników (10 osób) miał swój model do ćwiczeń i robienia zdjęć. Zajęcia zaczynamy w pierwszych dniach marca.

Apel kierujemy w szczególności do tych, którzy nie używają już swoich starych aparatów i nie wiedzą co z nimi zrobić.

Kontakt:
Robert Cieślar
pracownik ds. pedagogiki ulicy
tel. 693927373
robert.cieslar@cme.org.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz